"ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาช่อนเนื้อดี มะพร้าวเนื้อสี่ คนดีบ้านมะขามล้ม"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

       องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
       1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
           - เพศชาย

      ผู้ที่มีความมประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม โดยยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน  2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3544-0506 โทรศัพท์มือถือ 0 6416 93951 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง 

แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานครอบครัวต่อคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวให้มากขึ้น ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมทำร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคม

 

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567 ขอความร่วมมือประชาชนที่แจ้งความประสงค์การขอรับวัคซีนไว้ให้จับสัตว์ไว้รอตามวันดังกล่าวด้วยนะคะ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น เป็นต้นไป

alt

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

         ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทำช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชนเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริกาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการเสนอเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และแสดงความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติ โดยไม่ต้องจัดทำเป็นหนังสือหรือเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรีนด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง โดยร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

alt

ประชาสัมพันธ์การลดการเผาในพื้นที่เกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประชาสัมพันธ์การลดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยให้ประชาชนและเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพึงพอใจอบต.มะขามล้ม ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล