"ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาช่อนเนื้อดี มะพร้าวเนื้อสี่ คนดีบ้านมะขามล้ม"
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

alt

alt

Attachments:
Download this file (S__32088082.jpg)S__32088082.jpg[ ]518 Kb
Download this file (S__32088083.jpg)S__32088083.jpg[ ]476 Kb

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment:EIT ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment:EIT

คลิกที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/39ms5m

โหลดเลย! แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

Appication CITIZENinfo เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแนะนำข้อมูลให้ประชาชนทั่วไป สามารถเตรียมตัวก่อนไปใช้บริการจากภาครัฐด้วยตนเองก่อนง่ายๆ กรณีเกิดปัญหา การยื่นภาษี , การจดทะเบียนพานิชย์ ,การปฏิบัติการร้อยเรียน เป็นต้น ซึ่งแอปฯ จะเป็นช่องทางให้ค้นหาพิกัดสถานที่และนำทางไปที่ตั้งหน่วยงานที่ให้บริการได้ รวมถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม ณ จุดบริการนั้นๆ รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการได้ทันที

alt

 

โหลดเลย! แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

IOS http://bit.ly/CITIZENinfoIOS

Androids http://bit.ly/CITIZENinfoAndroid

  

คุณหลวงเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ หัวใจบริการ 
ชวนโหลดแอป “CITIZENinfoที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วประเทศ!

จะเดินทางไปติดต่อราชการที่ไหน...หาไม่ยาก

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สูุ่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สูุ่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2564

Attachments:
Download this file (CitizenKnowledge1-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564[ ]636 Kb
Download this file (CitizenKnowledge10-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564[ ]378 Kb
Download this file (CitizenKnowledge11-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564[ ]393 Kb
Download this file (CitizenKnowledge12-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564[ ]157 Kb
Download this file (CitizenKnowledge13-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564[ ]665 Kb
Download this file (CitizenKnowledge14-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564[ ]668 Kb
Download this file (CitizenKnowledge15-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564[ ]602 Kb
Download this file (CitizenKnowledge16-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564[ ]365 Kb
Download this file (CitizenKnowledge17-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564[ ]346 Kb
Download this file (CitizenKnowledge18-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564[ ]537 Kb
Download this file (CitizenKnowledge19-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564[ ]656 Kb
Download this file (CitizenKnowledge2-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564[ ]399 Kb
Download this file (CitizenKnowledge20-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564[ ]293 Kb
Download this file (CitizenKnowledge21-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564[ ]684 Kb
Download this file (CitizenKnowledge22-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564[ ]385 Kb
Download this file (CitizenKnowledge23-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564[ ]872 Kb
Download this file (CitizenKnowledge24-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564[ ]1263 Kb
Download this file (CitizenKnowledge25-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564[ ]161 Kb
Download this file (CitizenKnowledge26-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564[ ]542 Kb
Download this file (CitizenKnowledge27-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564[ ]149 Kb
Download this file (CitizenKnowledge28-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564[ ]869 Kb
Download this file (CitizenKnowledge29-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564[ ]510 Kb
Download this file (CitizenKnowledge3-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564[ ]431 Kb
Download this file (CitizenKnowledge30-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564[ ]995 Kb
Download this file (CitizenKnowledge31-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564[ ]868 Kb
Download this file (CitizenKnowledge32-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564[ ]1009 Kb
Download this file (CitizenKnowledge33-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564[ ]731 Kb
Download this file (CitizenKnowledge34-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564[ ]1180 Kb
Download this file (CitizenKnowledge4-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564[ ]1842 Kb
Download this file (CitizenKnowledge5-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564[ ]554 Kb
Download this file (CitizenKnowledge6-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564[ ]806 Kb
Download this file (CitizenKnowledge7-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564[ ]767 Kb
Download this file (CitizenKnowledge8-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564[ ]471 Kb
Download this file (CitizenKnowledge9-2564.pdf)ข้อมูลข่าวสรเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564[ ]592 Kb

ปภ.ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัย

ปภ.ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัย

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพึงพอใจอบต.มะขามล้ม ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้267
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1509
mod_vvisit_counterเดือนนี้2526
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2856
mod_vvisit_counterทั้งหมด34925

We have: 13 guests online
IP: 3.230.144.31
วันนี้: ก.ย. 19, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6