หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด 101
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 สำนักปลัด 113
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 150
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานส่วนตำบลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 136
5 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 140
6 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันลาและจำนวนครั้งการมาสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 152
7 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 สำนักปลัด 139
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 144
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ว143 สำนักปลัด 170
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) สำนักปลัด 186

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล