บุคลากรสำนักปลัด อบต.มะขามล้มalt
จ.อ.ไชยสิทธิ์  ประทุมมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร : 0815893098
 


น.ส.ณัฏฐ์พรรษ์  พรหมมณี
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วิยะดา  ล้อมงคลทอง
นักพัฒนาชุมชน
 
alt
นายศราวุธ  ดีเขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
   

น.ส.ศศิธร  หวนบุตตา
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นางสมฤทัย  คงแดงดี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ณภัค  จิตรารัชต์
ผช.นักพัฒนาชุมชน

น.ส.เฉลิมขวัญ  คุณโอนด
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายอังศุธร  โสมภีร์
คนงาน

นายวิจิตร  วงษ์พันธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติ  อ้ายจอม
นักการภารโรง


นายชาญณรงค์  จันทร์ดี

คนงาน

alt
นายกิตติภณ  อานนท์
คนงาน
alt
นายกลวัชร สาระวรณ์
คนงาน
alt
นายสุพจน์ แก้วมาก
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายพันธุ์สิงห์  ยศศักดิ์ศรี
ยาม
  alt
นายธนกร  กุณามาก
คนงาน
 

 

 


 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล