หัวหน้าส่วนราชการ อบต.มะขามล้ม

alt
นายพงศ์ศักดิ์  ชาลีเขียว
ปลัดอบต.มะขามล้ม
เบอร์โทร : 095-5318881

alt
นางอัชรา  พลายละหาร
รองปลัดอบต.มะขามล้ม
เบอร์โทร : 083-7066079

alt
จ.อ.ไชยสิทธิ์  ประทุมมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0815893098

alt
นางสาวสุธีรัชต์  ทาเหล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0955860861

alt
นายพิษณุ  เอกสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-6771556


นางปรียา  ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร : 0860301596
 

alt
นางอัชรา พลายละหาร
รองปลัด อบต.มะขามล้ม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร : 0837066079

alt
นายดุสิต  ท้วมจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร : 0641499992

  

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล