สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้มนายบุญมา หงษ์เวียงจันทร์
ประธานสภาอบต.มะขามล้ม
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาอบต.มะขามล้ม
 

นายพงศ์ศักดิ์  ชาลีเขียว
เลขานุการสภาอบต.มะขามล้ม


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม


นายณัฐชนน พันธุ์ศรี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
 

นางสำนวน กระจ่างเจนกิจ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

นางสมบุญ มาตรวิจิตร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
 

นางสุนีย์ ขวัญสุข
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4

นางชญาดา พันธุ์ชัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
 

นางวันเพ็ญ ดวงจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6

นายบุญมา หงษ์เวียงจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
 

นายสัมพันธ์ นะศิลป์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

นางนงลักษณ์ กรรไกร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
 

นางสาวธณภร กรรพฤทธิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10

นางฉวี กลิ่นคำหอม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
 

นายธวัชชัย เอี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12

นายพิมาย พันธุ์เณร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 13
 

นายสุดใจ หวนบุตตา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 14

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.มะขามล้ม


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3544-0505-6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล