หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  โครงสร้างฝ่ายบริหาร
 

 

 
 

 
 

นาย วีระ หวลบุดตา

 

 

นายก อบต.มะขามล้ม

 

 

นางวีณา กลิ่นสกุล

 

นายไวพจน์ หนูมงกต

รองนายก อบต.มะขามล้ม

 

รองนายก อบต.มะขามล้ม

 

 

 


นายณัฐชนน พันธุ์ศรี

 

เลขานุการนายก อบต.มะขามล้ม

 
     
     
   

นับจำนวนผู้เข้าชม