หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  ติดต่อสอบถาม
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม หมูที่ 3 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150               

 

สำนักปลัด , กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

035-440506

กองคลัง    

035-440506

กองช่าง   

035-440506

   
หมายเลขโทรสาร   035-440505   
   

http://www.makhamlom.go.th

 E-Mail : admin@makhamlom.go.th

   

โรงเรียนในตำบลมะขามล้ม

 
   

โรงเรียนวัดสุขเกษม

035-416322

โรงเรียนวัดโบสถ์

035-416333

โรงเรียนวัดตะลุ่ม

035-416018

โรงเรียนหรรษาฯ

035-416111

โรงเรียนวัดเนินเกษม

035-416448

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม

035-416444

   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม